Újrakiadások

Miért nem szerepelnek magyarul korábban már megjelent regények (újrakiadások) a listákon?

Az újrakiadások kizárásának két oka van.

Az első filozófiai: nem tartjuk szerencsésnek egy régi, itthon már klasszikusnak számító regény összehasonlítását egy friss kötettel, ráadásul a célunk alapvetően a ténylegesen új megjelenések ajánlása. Illetve előfordul, hogy mindössze pár évvel azelőtt megjelent regények is megjelennek újra (pl. a Végjáték 2013-ban és 2015-ben), amiket nyilván nem lenne értelme kétszeresen átfuttatni a rendszeren.

A második ok inkább gyakorlati: sokszor nehéz eldönteni, hogy valami újrakiadás, vagy csak újranyomás. Persze, ha másik kiadónál jelenik meg, mint korábban, akkor egyértelmű a helyzet, de ha ugyanannál a kiadónál jön ki újra a könyv, akkor nincs megfelelő támpont, ami alapján döntést hozhatnánk. Az ISBN sajnos nem jó kiindulópont: vannak kiadók, akik ugyanannak a kötetnek minden újranyomását új ISBN-nel látják el, vagyis ha ISBN alapon döntenénk, akkor minden évben fel kellene kerülni a könyvnek a jelöltlistára. A borító cseréje sem az igazi feltétel, hiszen sokszor csak egy új védőborító kerül az „új kiadás”-ra, semmi más nem változik.

A besorolási nehézségek és az összevethetetlenség miatt úgy döntöttünk, hogy azokat a regényeket, amik korábban már megjelentek magyarul, kizárjuk a jelöltek listájáról.

Mi a helyzet a korábban magánkiadásban megjelent regényekkel?

Az angolszász piacon egyre gyakoribb, és lassanként hazánkba is begyűrűző jelenség az, amikor egy magánkiadásban sikeres művet egy hagyományos kiadó felkarol, és (szerkesztés után) újra kiad. Egy ilyen regény esetén felmerül a kérdés, hogy újrakiadásnak számít-e, és mint ilyen, felkerülhet-e a jelöltek listájára. Mivel úgy gondoljuk, nem lenne fair, ha egy könyvet egyik évben azért nem tennénk fel a jelöltlistára, mert magánkiadás, egy másik évben pedig azért, mert már korábban megjelent, úgy döntöttünk, hogy a korábban csak magánkiadásban megjelent köteteket nem zárjuk ki a jelöltek listájáról.

Máshogyan megközelítve: mivel a jelöltlista összeállításához csak a hagyományos kiadói modellben megjelent könyvekmegjelenéseit figyeljük, előfordulhat, hogy a korábbi magánkiadást nem is vettük észre, így nem is tudunk róla, hogy a könyv korábban megjelent egy magánkiadónál. Fentiek miatt ilyenkor az első hagyományos kiadói megjelenést tekintjük az eredeti kiadásnak, és tesszük fel a listára. (Feltéve, hogy a többi feltételnek megfelel.)

Mi a helyzet azokkal a regényekkel, amik korábban folytatásokban (pl. egy magazinban) jelentek meg, később pedig önálló kötetként is?

A folyóiratokban korábban folytatásokban megjelent regényeket is már megjelentnek tekintjük, így az esetleges új kiadásaik újrakiadásnak számítanak akkor is, ha önálló kötetben ez az első megjelenésük. (Ilyen volt pl. 2014-ben Alfred Bestertől Az arcnélküli ember, ami korábban már megjelent a Galaktika 65-68. számaiban.) Ez szinkronban van azzal az elvünkkel, ami alapján az első alkalommal folytatásokban megjelenő regények felkerülnek a jelöltlistákra.